CV for Ole Holbech

Ole Holbech
Journalist, video- og dronefotograf.
Medlem af DJ, Dansk Journalistforbund og PF, Pressefotografforbundet.

 

Journalist TV 2 FYN fra 2007 til 31. maj 2024.

Tidligere:
Planlægningsredaktør TV 2|NYHEDERNE og TV 2 NEWS fra 2006 Uddannelseskoordinator for TV 2|DANMARK fra 1998
Leder af programpræsentationen på TV 2 fra 1997
Reporter og vært på TV/Midt-Vest
Reporter og nyhedsredaktør på TV SYD og TV2/Østjylland.
Underviser TV-afdelingen på DJH 1988 – 1989.
Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og Jyllands-Posten 1988.

CV for Ole Holbech

2007  – 2024 Journalist TV 2/FYN
Nyhedsreporter, VJ/DV-reporter, AVID-redigering, Premiere-redigering, dronefotograf (1B dronebevis), webreporter, opbygning af intranet. Underviser i AVID-redigering og VJ-kamera

2006 Planlægningsredaktør TV 2|NYHEDERNE og TV 2 NEWS
Indgår i Nyhedernes redaktør og red.sekr. gruppe
Redaktionel planlægning for TV2|Nyhedernes platforme – TV, radio, net
Planlægning af regionernes leverancer til TV2s nyhedskanaler

1998 Uddannelseskoordinator, TV 2|DANMARK
Koordinering og planlægning af uddannelse og personaleudvikling
Ansvarlig for TV2s lederuddannelser siden 2002
Redaktør og udvikler af web-stedet uddannelse.tv2.dk
Ansvarlig for intern kommunikation vedr personaleudvikling, strategi- og  handlingsplaner for personale- og lederudvikling
TV2s repræsentant i bestyrelser, arbejdsgrupper, udvalg, nævn ved Undervisningsministeriet, DJH, Medieskolerne, HAKL, FilmFyn, Tv-tilrettelæggeruddannelsen m. fl.
Planlægning/gennemførelse af ideudviklings- og dokumentarseminarer.
TV2-repræsentant ved EBU Training Plenary, nordisk personaleudviklingschef-møder
Deltager ved PREPUT – årlig international konference for personaleudvikling og INPUT – årligt international TV-udviklings træf.

1997 Leder programpræsentationen på TV 2|DANMARK
Daglig leder for 25 continuity-producere, journalister og speakere
Redaktør for det ugentlige program ”TV2 om TV2”  

1994 Redaktionsekretær / Nyhedsredaktør TV 2/Østjylland
Nyhedsredaktør på de daglige regionale udsendelser
I redaktionen/redaktionssekretær på programmer i serien ”Et døgn i Danmark” – et tvær-regionalt reportageprojekt for TV 2/DANMARK 

1991 Programmedarbejder, redaktionssekretær TV SYD
Redaktionssekretær på de regionale programmer
I redaktionen på Set&Sket – ugentligt program på TV 2/DANMARK
Reporter, vært og redaktionsleder på forskellige magasinprogrammer
Producer/billedmixer på de regionale udsendelser, Nyhedsreporter 

1989 Programmedarbejder TV/MIDT-VEST
Nyhedsreporter, feature- og nyhedsdokumentarproduktioner
Vært på folketingsvalg og kommunalvalg
Produktion af landets første morgen-TV – regional sommer-TV
Regional efterårsferie børne/ungdom formiddags fjernsyn  

1988 Underviser TV-afdelingen, Danmarks Journalisthøjskole
Årsvikar i lektorstilling på 7. semester – underviser i grundlæggende TV-produktion
Vejleder og eksaminator ved hovedopgaver på 8. semester

1984 – 1988 Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og JyllandsPosten
Reporter på JPs egnsredaktion i Herning
Erhverv & Økonomi på hovedredaktionen i Århus
Produktion af erhvervs-TV-programmer på JPs TV 33

1983 – 1984 Ulønnet redaktionel medarbejder
Byens Fri Blad, Århus, redaktionel medarbejder og layouter
Musikbladet UpFront, redaktionel medarbejder, anmelder og layouter

1980 – 1983 Pædagog i Børnehaven Mejsen i Gellerup, Århus                     

1977 – 1980 Uddannet pædagog fra Socialpædagogisk Bhv. Seminarium i Højbjerg

1975 – 1989  Klubmedarbejder, pædagogmedhj. og underviser for unge i Århus
Fritidshjemmet Elstedgård i Lystup ved Århus
Børnehaven Langenæs i Århus
Ungdomsklubben Fabrikken Rosenhøj, Århus
Brabrand Ungdomsskole – underviser i foto- og mørkekammerteknik

Anden beskæftigelse:
Deltids/feriejob: Dæksdreng på tankskib, nattevægter hos Securitas, redaktionsassistent Morgenavisen-JyllandsPosten.

Egen efteruddannelse
Mastermodul på SDU – Forandringskommunikation og ledelse – 2006 (uexam.)
Lederkursus 2 – Filmskolen – 2003
Lederkursus – Filmskolen – 2002
DIEU-lederkursus: Ledelse – Coaching/Teambuilding – 2001
Ankerhus lederkursus 1. modul – 1999

Netværk

www.linkedin.com

www.facebook.com

Konferencer

Input og Preput

Personale- og medie-udviklingskonferencerne PREPUT og TV-konfererencerne INPUT:
– 1998 Stuttgart, Germany
– 1999 Ft. Worth, Texas, USA
– 2000 Halifax, Nova Scotia
– 2001 Cape Town, South Africa
– 2002 Rotterdam, The Netherlands
– 2003 Aarhus, Denmark
– 2004 Barcelona, Spain
– 2005 San Francisco, CA, USA

PRIX ITALIA

Dokumentarjury-medlem ved Prix Italia i Assisi 1998

EBU

EBU International Training Assembly 1999 – 2005:
– 1999 Helsingfors
– 2000 Budapest
– 2001 Geneva
– 2002 Cairo
– 2003 Strasbourg
– 2004 Krakow
– 2005 Geneve

Festivals

International Television Festival Edinburgh 2002, 2003, 2004, 2005

TV Festivals i København 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

Fagfestivals i København, Nyborg og Odense

New Media Days i København 2005, 2006, 2007

Tidligere repræsentationer

Nordiske oplærings/udviklingschef samarbejde Oslo, København, Stokholm, Helsingfors 1999 – 2005.
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Journalist Højskole udpeget af DR og TV2 2004 – 2007
Medlem af arbejdsgruppen vedr. ny Tv-tilrettelæggeruddannelse (DR, TV2 og Producentforeningen) – 2006
Medlem af uddannelsesudvalget ved Danske Mediers Forum – 2007
Medlem af bestyrelsen for Medieskolerne i Viborg udpeget af TV2 1998 – 2006
Medlem af HAKL / Referencegruppen for Medier & Kommunikation udpeget af ASAV 2002 – 2004
Optagelsesnævnet ved DJH – TV Billedjournalistuddannelsen
Styregruppen for TV-Festival.dk 2001

 

Photos by Ole Holbech